Strona Główna BIP Strona Główna
Kursy żołnierzy rezerwy
 

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ostródzie informuje, że w 2017 roku żołnierze rezerwy będą mogli uczestniczyć w organizowanych w ośrodkach szkolnictwa wojskowego kursach doskonalenia kadry rezerwy (oficerów i podoficerów). Kursy kadry rezerwy prowadzone będą w celu gromadzenia wyszkolonych rezerw oficerskich i podoficerskich na potrzeby mobilizacyjne i wojenne Sił Zbrojnych RP, w tym nowo formowanych Wojsk Obrony Terytorialnej. Ukończenie kursu oficerskiego i zdanie egzaminu na oficera daje możliwość mianowania na pierwszy stopień oficerski, natomiast ukończenie kursu doskonalącego z pozytywnym wynikiem daje możliwość mianowania na kolejny wyższy stopień oficerski jak też na pierwszy stopień oficerski (dotyczy podchorążych ze zdanym egzaminem na oficera).

Kandydaci na kursy winni spełniać podstawowe kryteria:

- zdolność do pełnienia czynnej służby wojskowej,

- nie figurować w Krajowym Rejestrze Karnym za przestępstwa umyślne.

Szczegółowe kryteria oraz warunki uczestnictwa w kursach dostępne są pod nr telefonu 261 326 581.

KURSY DOSKONALENIA (wymagania)

1. Posiadany stopień oficerski lub podoficera podchorążego ze zdanym egzaminem na oficera.
2. Posiadana specjalność wojskowa lub posiadane wykształcenie i kwalifikacje zgodne ze specjalnością wojskową w jakiej odbędzie się szkolenie kursowe.

KURSY OFICERSKIE (wymagania)

1. Wykształcenie wyższe,
2. Odbyta zawodowa (kontraktowa), zasadnicza służba wojskowa lub służba przygotowawcza,
3. Posiadana specjalność wojskowa lub posiadane wykształcenie i kwalifikacje zgodne ze specjalnością wojskową w jakiej odbędzie się szkolenie kursowe.

KURSY PODOFICERSKIE (wymagania)

1. Wykształcenie na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej,
2. Odbyta zawodowa (kontraktowa), zasadnicza służba wojskowa lub służba przygotowawcza,
3. Posiadana specjalność wojskowa lub posiadane wykształcenie i kwalifikacje zgodne ze specjalnością wojskową w jakiej odbędzie się szkolenie kursowe,

PLAN SZKOLENIA KURSOWEGO ŻOŁNIERZY REZERWY W 2017 r.

Miejsce szkolenia

Rodzaj kursu

Posiadana specjalność wojskowa, wykształcenie

Termin kursu

WSO Wojsk Lądowych

ul. Czajkowskiego 109

51-150 Wrocław

DOSKONALENIA

dowódca plutonu

20B01

wojsk lądowych

pancerno-zmechanizowana, wyższe, odbyte przeszkolenie wojskowe

11.05. – 09.06.2017 r.

WSO Wojsk Lądowych

ul. Czajkowskiego 109

51-150 Wrocław

DOSKONALENIA

dowódca plutonu

30A02

rozpoznania i walki elektronicznej,

rozpoznanie ogólne, wyższe, odbyte przeszkolenie wojskowe

07.09. – 06.10.2017 r.

WSO Wojsk Lądowych

ul. Czajkowskiego 109

51-150 Wrocław

OFICERSKI

dowódca plutonu

20B02

wojsk lądowych

pancerno-zmechanizowana, wyższe, odbyte przeszkolenie wojskowe

03.04. – 23.06.2017 r.

WSO Wojsk Lądowych

ul. Czajkowskiego 109

51-150 Wrocław

OFICERSKI

dowódca plutonu

20B03

wojsk lądowych

pancerno-zmechanizowana, wyższe, odbyte przeszkolenie wojskowe

03.04. – 23.06.2017 r.

Szkoła Podoficerska Marynarki Wojennej

Lędowo 1 N

76-271 Ustka

PODOFICERSKI

 dowódca drużyny

38A22

logistyczna, (transport, logistyka itp.), odbyte przeszkolenie wojskowe

09.01. – 24.03.2017 r.