Strona Główna BIP Strona Główna
Oferty pracy
 
Szczegółowych informacji dotyczących rekrutacji do zawodowej służby wojskowej, w tym wymogów stawianych kandydatom do służby w jednostkach można uzyskać na stronach internetowych:

Nazwa JW

Miejscowość

Korpus

Data kwalifikacji

Specjalność wojskowa / Grupa

Tel kontaktowe

Batalion Reprezentacyjny WP Warszawa
ul. F. Hynka 2
Szeregowi Kwalifikacja odbywa się raz w miesiącu, terminy oraz wymagane dokumenty dostępne są na stronie www.brepr.
wp.mil.pl
  261 848 731 261 848 724żaga
15 Brygada Zmechanizowana Giżycko Podoficerowie
Szeregowi

Każdy pracujący poniedziałek miesiąca

godz. 8.00.

Pomocnik d-cy plutonu dowódca załogi,
D-ca drużyny,

Kierowca czołgu T-72,

Kierowca gąsiennicowego transportera opancerzonego,

Działonowy,

261 335 232
2 Brygada Zmechanizowana Złocieniec Szeregowych Termin kwalifikacji po uzgodnieniu telefonicznym - kierowcy BWP;
- kierowcy C,C+E
261 465 018

38 dywizjon zabezpieczenia OP

Sochaczew

Szeregowych

Kwalifikacja po uzgodnieniu telefonicznym

Młody kucharz

261 529 625

7 batalion kawalerii powietrznej Tomaszów Mazowiecki Szeregowych     261 167 714

8 Batalion Radiotechniczny

Lipowiec

Szeregowych

29.06.2016 r.

9.00

 

261 343 250 261 343 171

9 Pułk Rozpoznawczy

Lidzbark Warmiński

Szeregowych

 

 

261 317 366 261 317 388 261 317 235

3 Batalion Zmechanizowany

Zamość

Szeregowi (po odbytych ćwiczeniach rotacyjnych)

 

strzelec

261 181 307

20 Brygada Zmechanizowana

Bartoszyce

Oficerów, Podoficerów, Szeregowych


 

Kierowcy Kat B, C, CE,

Mechanik pojazdów kołowych i gąsienicowych,

Elektromechanik,

Spawacz,

Ratownik medyczny/pola walki,

Kancelista

Operator WD

Operator BWP

Kierowca BWP

Radiotelefonista

Celowniczy RPG,

Strzelec kbk AK

261 327 514

Jednostka Wojskowa NIL

Kraków

Podoficerów

po uzg. tel. z JW

 

261 132 505

1 Warszawska Brygada Pancerna

Warszawa Wesoła

Szeregowych

28.06.2016 r.

godz. 8.00

- kierowca kat C,

- strzelec,

- celowniczy,

- kucharz,

- elektromechanik,

- mechanik,

- działonowy,

- zwiadowca - celowniczy.

261 812 108

261 812 344

261 812 109

34 Brygada Kawalerii Pancernej

Żagań

Szeregowi

każda środa tygodnia

godz. 7:45

- Kierowcy Kat B,C,CE,T ,

- operator,

- regulujący,

- monter,

- strzelec wyborowy.

261 688 457

9 Brygada Kawalerii Pancernej

Braniewo Oficerowie
Podoficerowie
Szeregowi

w każdy wtorek

8:00

 

261 315 006

261 315 007

261 315 273

9 batalion dowodzenia Białobrzegi Szeregowi  

- Kierowca-elektromechanik,

- kierowca -obsługa,

- kucharz,

- operator,

-zwiadowca.

261 887 517

261 887 678

17 Brygada Zmechanizowana

Międzyrzecz Szeregowi

Każdy wtorek 8.00

 

261 674 265 261 674 814

10 Brygada Logistyczna

Opole

Szeregowi

 

- kierowca kat. C,C+E

- kucharz,

- obsługa urządzeń i sprzętu przeładunkowego,

- obsługa elektrowni

261 625 567

261 625 093

15 pułk przeciwlotniczy

Gołdap

Szeregowi

w każdy poniedziałek

10:00

 

261 336 244

11 batalion dowodzenia

Żagań

Podoficerowie (sierż.,st. sierż., mł. chor.)

Szeregowi


 

- Kierowcy Kat C,CE,T

261 688 457

25 Brygada Kawalerii Powietrznej

Tomaszów Mazowiecki

Oficerowie Podoficerowie

po uzg. tel. z JW

 

261 167 011

6 batalion dowodzenia

Kraków

Oficerowie Podoficerowie Szeregowi

24.05.2016 14.06.2016 28.06.2016 05.07.2016 12.07.2016 23.08.2016 30.08.2016 11.10.2016 25.10.2016 08.11.2016 22.11.2016 01.12.2016 13.12.2016

 

- dowódca plutonu, (ppor./por.),

- instruktor (podof.),

- pełnomocnik ds. ochrony inf. niejawnych (podof. st.),

- zastępca d-cy plutonu – dowódca drużyny (podof.),

- podoficer sztabowy (podof.),

- technik pododdziału (podof.),

- dowódca wozu dowodzenia,

- mechanik (szer./st. szer.)

- kierowca – magazynier (szer./st. szer./),

- mechanik (szer./st. szer.),

- kierowca (szer./st. szer.).

 

261135538

6 batalion powietrznodesantowy

Gliwice

Oficerów, Podoficerów, Szeregowych.

Kwalifikacja w poszczególnych korpusach po uzgodnieniu tel. z Sekcją Personalną

 

25.05.2016   08.06.2016   29.06.2016   07.09.2016   28.09.2016   12.10.2016   26.10.2016   09.11.2016   23.11.2016   07.12.2016   14.12.2016

godz. 8.00

Desantowo-szturmowe

261 111 713

261 111 726

16 batalion powietrznodesantowy

Kraków

Szeregowi

 

po uzg. tel. z JW

Desantowo-szturmowe

261 134 602

261 134 551

 

18 batalion powietrznodesantowy

Bielsko-Biała

Szeregowi

 

15.06.2016   29.06.2016   06.09.2016   28.09.2016   12.10.2016   26.10.2016   09.11.2016   23.11.2016   07.12.2016   21.12.2016

godz. 7:30

Desantowo-szturmowe

261 123 432

6 batalion logistyczny

Kraków

Szeregowi

 

24.05.2016
14.06.2016
28.06.2016
06.09.2016
27.09.2016
11.10.2016
25.10.2016
15.11.2016
29.11.2016
06.12.2016
13.12.2016
po uzg. tel. z JW

- celowniczy;

-kierowca;

-elektromechanik;

-radiotelefonista;

-obserwator;

- dowódca sekcji;

-startowy;

-układacz spadochronów;

-mechanik.

261 134 466

261 134 022

12 Brygada Zmechanizowana

Szczecin

Szeregowi

Każdy wtorek

8:00

 

261 454 031

10 Brygada Kawalerii Pancernej

Świętoszów

Podoficerowie

Szeregowi

Każdy czwartek

8:00

 

261 686 241

261 685 090

11 pułk artylerii Węgorzewo Szeregowych     261 337 132
15 batalion saperów Orzysz Szeregowi   stanowiska 261 331 308

UWAGA !

Przed odbyciem kwalifikacji prosimy o kontakt tel. z JW. w celu potwierdzenia terminu oraz zasad przeprowadzenia kwalifikacji.

Kandydaci powinni posiadać:

  • zaświadczenie od lekarza rodzinnego dopuszczające do egzaminu ze sprawności fizycznej,

  • książeczkę wojskowa,

  • dowód osobisty

  • zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej w przypadku żołnierzy NSR,

  • świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego w przypadku żołnierzy NSR

  • inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe (prawo jazdy, świadectwa, certyfikaty, uprawnienia itp.)

  • ubiór sportowy.

Szczegółowe infomacje dotyczące naboru do zawodowej służby wojskowej uzyskają Państwo w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Ostródzie (pokój nr 5) badź telefonicznie pod nr 261 326 565.