Strona Główna BIP Strona Główna
Oferty pracy
 
Szczegółowych informacji dotyczących rekrutacji do zawodowej służby wojskowej, w tym wymogów stawianych kandydatom do służby w jednostkach można uzyskać na stronach internetowych:

Nazwa JW

Miejscowość

Korpus

Data kwalifikacji

Specjalność wojskowa / Grupa

Tel kontaktowe

Jednostka Wojskowa NIL

Kraków

Podoficerów

po uzg. tel. z JW

 

261132505

1 Warszawska Brygada Pancerna

Warszawa Wesoła

Szeregowych

24.11.2015 r.

01.12.2015 r.

08.12.2015 r.

15.12.2015 r.

8.00

- kierowca kat C,

- strzelec,

- celowniczy,

- kucharz,

- elektromechanik,

- mechanik,

- saper,

- zwiadowca – celowniczy.

261 812 108

261 812 344

261 812 109

34 Brygada Kawalerii Pancernej

Żagań

Oficerowie

Młodsi podoficerowie

Podoficerowie

Szeregowi

Od 04.11.2015.r. każda środa

8.00

- Dowódcza- pancerna

- Ratownik medyczny (licencjat z ratownictwa medycznego)

- Eksploatacja pojazdów gąsienicowych

- Kierowcy C,CE,

- kierowca - radiotelefonista,

- kierowca – ładowacz,

- kierowca- operator,

- kierowca - spawacz,

- kierowca - ślusarz,

- kucharz,

- ładowniczy,

- działonowy.

 

261 688 924

9 Brygada Kawalerii Pancernej

Braniewo Oficerowi
Podoficerowie
Szeregowi

w każdy wtorek

8:00

 

261 315 006

261 315 007

261 315 273

9 batalion dowodzenia Białobrzegi Szeregowi  

- Kierowca-elektromechanik,

- kierowca -obsługa,

- kucharz,

- operator,

-zwiadowca.

261 887 517

261 887 678

17 Brygada Zmechanizowana

Międzyrzecz Szeregowi

Każdy wtorek 8.00

 

261 674 265 261 674 814

10 Brygada Logistyczna

Opole

Szeregowi

 

- kierowca kat. C,C+E

- kucharz,

- obsługa urządzeń i sprzętu przeładunkowego,

- obsługa elektrowni

261 625 073

261 625 093

15 pułk przeciwlotniczy

Gołdap

Szeregowi

w każdy poniedziałek i środę

10:00

 

261 336 244

11 batalion dowodzenia

Żagań

Szeregowi

Każda środa

8:00

 

- kierowca kat. B,C,CE,T,

- elektromechanik urządzeń zasilających,

- monter polowych sieci kablowych,

- strzelec wyborowy

261 688 457

5 pułk inżynieryjny

Szczecin

Szeregowi

 

 

261 454 788

25 Brygada Kawalerii Powietrznej

Tomaszów Mazowiecki

Oficerowie Podoficerowie

po uzg. tel. z JW

 

261 167 011

6 batalion dowodzenia

Kraków

Szeregowi

 

08.12.2015

15.12.2015

Desantowo-szturmowe

261 135 538

261 135 885

6 batalion powietrznodesantowy

Gliwice

Oficerów, Podoficerów, Szeregowych.

Kwalifikacja w poszczególnych korpusach po uzgodnieniu tel. z Sekcją Personalną

 

13.01.2016 r.

27.01.2016 r.

10.02.2016 r.

24.02.2016 r.

09.03.2016 r.

30.03.2016 r.

13.04.2016 r.

27.04.2016 r.

11.05.2016 r.

25.05.2016 r.

08.06.2015 r.

29.06.2016 r.

07.09.2016 r.

28.09.2016 r.

12.10.2016 r.

26.10.2016 r.

09.11.2016 r.

23.11.2016 r.

07.12.2016 r.

14.12.2016 r.

godz. 8.00

Desantowo-szturmowe

261 111 713

261 111 726

16 batalion powietrznodesantowy

Kraków

Szeregowi

 

08.12.2015

15.12.2015

Desantowo-szturmowe

261 134 602

261 134 551

 

18 batalion powietrznodesantowy

Bielsko-Biała

Szeregowi

 

02.12.2015

16.12.2015

Desantowo-szturmowe

261 123 432

6 batalion logistyczny

Kraków

Szeregowi

 


01.12.2015

15.12.2015

- celowniczy;

-kierowca;

-elektromechanik;

-radiotelefonista;

-obserwator;

- dowódca sekcji;

-startowy;

-układacz spadochronów;

-mechanik.

261 134 466

261 134 022

12 Brygada Zmechanizowana

Szczecin

Szeregowi

Każdy wtorek

 

261 455 356

10 Brygada Kawalerii Pancernej

Świętoszów

Podoficerowie

Szeregowi

Każdy czwartek

8:00

 

261 686 241

261 685 090

7 batalion kawalerii powietrznej Tomaszów Mazowiecki Szeregowi 27.11.2015

8:30
  261 167 707
261 167 714
11 pułk artylerii Węgorzewo Oficerowie
Podoficerowie
Szeregowi
każda środa

7:30
- rakietowa i artlerii,
- techniczna,
- logistyczna,
- łączności i informatyki.
261 337 132
261 337 130
8 batalion radiotechniczny Lipowiec Podoficerowie
Szeregowi
 

Mł. kucharz,

Operator,

Technik pododdziału,

Starszy operator,

Kierowca elektromechanik ,

Dowódca radiostacji,

D-ca aparatowni

261 343 250
261 343 171
3 batalion zmechanizowany Zamość Szeregowi     261 181 307
15 batalion saperów Orzysz Szeregowi   stanowiska 261 331 308
15 Brygada Zmechanizowana Giżycko Oficerowie
Podoficerowie
Szeregowi
każdy 2 i 4 poniedziałek miesiąca
8:00
stanowiska 261 335 221
261 335 255
261 335 235

UWAGA !

Przed odbyciem kwalifikacji prosimy o kontakt tel. z JW. w celu potwierdzenia terminu oraz zasad przeprowadzenia kwalifikacji.

Kandydaci powinni posiadać:

  • zaświadczenie od lekarza rodzinnego dopuszczające do egzaminu ze sprawności fizycznej,

  • książeczkę wojskowa,

  • dowód osobisty

  • zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej w przypadku żołnierzy NSR,

  • świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego w przypadku żołnierzy NSR

  • inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe (prawo jazdy, świadectwa, certyfikaty, uprawnienia itp.)

  • ubiór sportowy.

Szczegółowe infomacje dotyczące naboru do zawodowej służby wojskowej uzyskają Państwo w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Ostródzie (pokój nr 5) badź telefonicznie pod nr 261 326 565.