Strona Główna BIP Strona Główna
Oferty pracy
 
Szczegółowych informacji dotyczących rekrutacji do zawodowej służby wojskowej, w tym wymogów stawianych kandydatom do służby w jednostkach można uzyskać na stronach internetowych:
 • 2 Ośrodek Radioelektroniczny w Przasnyszu www.2orel.wp.mil.pl

  Informujemy, że 2. Ośrodek Radioelektroniczny w Przasnyszu, prowadzi nabór żołnierzy rezerwy do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych.

  Oferta skierowana jest do żołnierzy rezerwy, którzy ukończyli zasadniczą służbę wojskową w pełnym wymiarze lub służbę przygotowawczą oraz żołnierzy NSR z aktualnym kontraktem po odbytych ćwiczeniach rotacyjnych.

  Kandydaci powinni posiadać:

 • zaświadczenie od lekarza rodzinnego dopuszczające do egzaminu ze sprawności fizycznej,

 • kserokopię kontraktu (NSR),

 • kserokopię zaświadczenia o ukończeniu ćwiczeń rotacyjnych,

 • kserokopię opinii z ćwiczeń rotacyjnych,

 • książeczkę wojskową,

 • przybory piśmiennicze,

 • strój sportowy.

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania kwalifikacyjnego można uzyskać pod nr tel. 261 371 191.

Informujemy, że 1 Warszawska Brygada Pancerna przy ul. Okuniewskiej 1, odbędą się kwalifikacje żołnierzy rezerwy do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych do garnizonów: Siedlce i Chełm  w terminach: 22.09.2015 r., 29.09.2015 r., 06.10.2015 r., 13.10.2015 r., 20.10.2015 r., 27.10.2015 r., o godz. 8.00.

Kandydaci powinni posiadać:

 • mieć odbytą zasadnicza służbę wojskową lub służbę przygotowawczą (w przypadku służby przygotowawczej, nadany przydział kryzysowy oraz odbyte co najmniej jedne ćwiczenie rotacyjne),

 • mieć orzeczoną kategorię zdrowia „A”,

 • nie karani

 • posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do odbycia egzaminu z WF,

 • posiadać strój sportowy oraz obuwie do ćwiczeń w hali sportowej.

Zakres kwalifikacji obejmować będzie:

 • wypełnienie ankiety kwalifikacyjnej,

 • test sprawnościowy z WF.

W celu uzyskania dodatkowych informacji należy kontaktować się z 1 Warszawską Brygadą Pancerną pod nr tel. 261 812 108, 261 812 344 i 261 812 109.

 • 6 Batalion Chemiczny Sił Powietrznych w Śremie 6bchem.wp.mil.pl

  Informujemy, że w 6. Batalionie Chemicznym Sił Powietrznych przy ul. Sikorskiego 2, w dniu 06.10.2015 r. o godz. 8.00, przeprowadzona zostanie kwalifikacja do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych.

  Kandydaci powinni posiadać:

 • zaświadczenie od lekarza rodzinnego dopuszczające do egzaminu ze sprawności fizycznej,

 • kopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje,

 • kserokopia szkoleń, kursów,

 • prawa jazdy,

 • dowód osobisty,

 • strój sportowy.       

           Szczegółowe informacje dotyczące postępowania kwalifikacyjnego można uzyskać pod nr tel. 261 524 651.

 •  

Informujemy, że w 1. Batalionie Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie przy ul. Lwowskiej 5, poszukuje się kandydatów do zawodowej służby wojskowej na stanowisko – kucharz.

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania kwalifikacyjnego można uzyskać pod nr tel. 261 155 574.

 Informujemy, że w 22 Bazie Lotnictwa Taktycznego w Malborku przy ul. 17-go Marca 20, w dniu 15.09.2015 r. o godz. 08.30, przeprowadzona zostanie kwalifikacja do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych, które obejmować będą;

- sprawdzian z wychowania fizycznego.

- sprawdzian z poziomu wyszkolenia i przygotowania zawodowego,

- rozmowę kwalifikacyjną.

UWAGA !

Kandydaci powinni posiadać:

 • dowód osobisty,

 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje,

 • zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwskazań do przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego.

           Szczegółowe informacje dotyczące postępowania kwalifikacyjnego można uzyskać pod nr tel. 261 536 742.

Informujemy, że 16 Batalion Saperów w Nisku posiada wolne stanowiska dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej. 

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania kwalifikacyjnego można uzyskać pod nr tel. 261 152 556, 261 152 558.

Informujemy, że Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Orzysz w Bemowie Piskim posiada wolne stanowiska służbowe. Szczegółowe informacje dotyczące postępowania kwalifikacyjnego można uzyskać pod nr tel. 261 333 053.

Informujemy, że w 100 Batalionie Łączności w WAŁCZU przy ul. Kościuszki 24, w dniach 09.09.2015; 07.10.2015; 04.11.2015; 09.12.2015 roku od godziny 08.00, przeprowadzone zostaną kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej.

UWAGA !

Kandydaci powinni posiadać:

 • zaświadczenie od lekarza rodzinnego dopuszczające do egzaminu ze sprawności fizycznej,

 • kserokopię kontraktu (NSR),

 • kserokopię zaświadczenia o ukończeniu ćwiczeń rotacyjnych,

 • kserokopię opinii z ćwiczeń rotacyjnych,

 • książeczkę wojskową,

 • przybory piśmiennicze,

 • strój sportowy.

           Szczegółowe informacje dotyczące postępowania kwalifikacyjnego można uzyskać pod nr tel. 261472010, 261472027

Informujemy, że w związku z potrzebą ukompletowania wakatów na stanowiskach korpusu szeregowych oraz służby w ramach Narodowych Sił rezerwowych w jednostkach wojskowych 6 Brygady Powietrznodesantowej w Krakowie, będą prowadzone rozmowy kwalifikacyjne dla kandydatów w poszczególnych jednostkach wojskowych, według niżej podanych terminów:

 • 6 batalion dowodzenia Kraków, ul. Ułanów 43 www.6bdow.wp.mil.pl (tel. 261-135-538) - szeregowi (tel. 261-135-885 ) - NSR

– 9, 22 września 2015 r.;

– 6, 20 października 2015 r.;

– 3, 17 listopada 2015 r.;

– 8, 15 grudnia 2015 r.

 •  6 batalion powietrznodesantowy Gliwice, ul. Andersa 47 www.6batalion.wp.mil.pl/ (tel. 261-111-713) - szeregowi (tel. 261-111-726) - NSR

– 9, 23 września 2015 r.;

– 7, 21 października 2015 r.;

– 4, 18 listopada 2015 r.;

– 2, 16 grudnia 2015 r.

 • 16 batalion powietrznodesantowy Kraków, ul. Wrocławska 82 www.16bpd.pl (tel. 261-134-602) – szeregowi (tel. 261-134-551) - NSR

– 8, 22 września 2015 r.;

– 13, 27 października 2015 r.;

– 10, 24 listopada 2015 r.;

– 8, 15 grudnia 2015 r.

 • 18 batalion powietrznodesantowy Bielsko-Biała, ul. Bardowskiego 3 18bpd.pl (tel. 261-123-432)- szeregowi

– 9, 23 września 2015 r.;

– 7, 21 października 2015 r.;

– 4, 18 listopada 2015 r.;

– 2, 16 grudnia 2015 r.

 • 6 batalion logistyczny Kraków, ul. Głowackiego 11 www.6blog.wp.mil.pl – (tel. 261-134-466) - szeregowi (tel. 261-134-022) - NSR

– 15, 29 września 2015 r.;

– 6, 20 października 2015 r.;

– 3 listopada 2015 r.;

– 1, 15 grudnia 2015 r.

UWAGA !

Kandydaci powinni posiadać:

 • zaświadczenie od lekarza rodzinnego dopuszczające do egzaminu ze sprawności fizycznej,

 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,

 • dokument tożsamości - książeczkę wojskową,

 • strój sportowy,

 • przybory piśmiennicze.

Do wyżej wymienionych jednostek wojskowych wymagana jest zdolność do służby w jednostkach desantowo-szturmowych.

W związku z potrzebą ukompletowania wolnych stanowisk żołnierzami korpusu szeregowych w strukturach 12 Brygady Zmechanizowanej w Szczecinie, al. Wojska Polskiego 50, informujemy, że od dnia 01 września 2015 r. kwalifikacje wstępne, będą odbywać się w każdy wtorek miesiąca.

Oferta skierowana jest do żołnierzy rezerwy, którzy ukończyli zasadniczą służbę wojskową w pełnym wymiarze lub służbę przygotowawczą (kserokopia kontraktu) oraz żołnierzy NSR z aktualnym kontraktem po odbytych ćwiczeniach rotacyjnych.

UWAGA !

Kandydaci powinni posiadać:

 • zaświadczenie od lekarza rodzinnego dopuszczające do egzaminu ze sprawności fizycznej,

 • kserokopię kontraktu (NSR),

 • kserokopię zaświadczenia o ukończeniu ćwiczeń rotacyjnych,

 • kserokopię opinii z ćwiczeń rotacyjnych,

 • książeczkę wojskową,

 • przybory piśmiennicze,

 • strój sportowy.

Kandydaci nie posiadający wymaganych dokumentów nie będą dopuszczeni do kwalifikacji.

        Szczegółowe informacje dotyczące postępowania kwalifikacyjnego można uzyskać pod nr tel. 261 455 356.

Informujemy, że 10 Brygada Kawalerii Pancernej w Świętoszowie prowadzi nabór do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych w każdy czwartek od godz. 8.00.

UWAGA !

Kandydaci powinni posiadać:

 • aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w egzaminie z wychowania fizycznego,

 • strój sportowy.

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania kwalifikacyjnego można uzyskać pod nr tel. 261 686 241 oraz na stronie internetowej ww. jednostki wojskowej.

W związku z potrzebą ukompletowania wakatów na stanowiskach korpusu szeregowych w strukturach 11 Pułku Artylerii w Węgorzewie informujemy, że kwalifikacje wstępne, przeprowadzane będą w każdą środę na terenie 11 pułku artylerii ul. Bema 7  o godz. 07.30. Oferta skierowana jest do żołnierzy rezerwy, którzy ukończyli zasadniczą służbę wojskową w pełnym wymiarze lub służbę przygotowawczą oraz żołnierzy NSR po ćwiczeniach rotacyjnych.

Potrzeby dotyczą w szczególności grupy osobowej rakietowej i artylerii, grupy osobowej technicznej korpusu osobowego logistyki oraz korpusu osobowego łączności i informatyki.

Kandydaci powinni zabrać ze sobą:

 • dowód osobisty,

 • książeczkę wojskową,

 • zaświadczenie o odbytych ćwiczeniach rotacyjnych (tylko żołnierze NSR),

 • inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,

 • strój sportowy,

 • dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia,

 • zaświadczenie od lekarza rodzinnego stwierdzające brak przeciwwskazań do uczestnictwa w egzaminie ze sprawności fizycznej.

UWAGA !
Termin kwalifikacji może ulec zmianie, w związku z tym zalecany jest kontakt telefoniczny z jednostką wojskową (tel. 261 337 132, 261 337 130).

Informujemy, że  w 17 Wielkopolska Brygada Zmechanizowana w MIĘDZYRZECZU prowadzi nabór do zawodowej służby kontraktowej w korpusie szeregowych w każdy wtorek tygodnia o godz. 8.00

Jednostka wojskowa  poszukuje kandydatów, rekrutujących się z pośród żołnierzy rezerwy oraz Narodowych Sił Rezerwowych, praktycznie we wszystkich specjalnościach wojskowych (szczególnie mile widziani będą kandydaci posiadający wszelkiego rodzaju specjalistyczne uprawnienia w zawodach: ratownik medyczny, kierowca kat. „C i CE”, elektromechanik, ślusarz, kowal).

Kandydaci powinni posiadać :

- Zaświadczenie od lekarza rodzinnego o braku przeciwwskazań do odbycia egzaminu ze sprawności fizycznej (strój sportowy),

- Zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej,

- Zaświadczenie o odbytych ćwiczeniach rotacyjnych.

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania kwalifikacyjnego można uzyskać  pod nr telefonu  261 674 265,  261 674 815, 261 674 239, 261 674 246.

Informujemy, że 34 Brygada Kawalerii Pancernej  w dniu  03 września 2015 roku o godz. 8.00 przeprowadzi kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie oficerów, podoficerów starszych i szeregowych.

UWAGA !

Kandydaci powinni posiadać:

 • zaświadczenie od lekarza rodzinnego dopuszczające do egzaminu ze sprawności fizycznej.

 • odbyte ćwiczenia rotacyjne

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania kwalifikacyjnego można uzyskać pod nr. tel. 261 688 924,

Informujemy, że w 9 Warmińskim Pułku Rozpoznawczym w Lidzbarku Warmińskim w dniu 15.09.2015 roku o godzinie 8.00 przy ul. Orneckiej 24, przeprowadzona zostanie kwalifikacja do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych.

Oferta skierowana jest do żołnierzy rezerwy, którzy ukończyli zasadniczą służbę wojskową w pełnym wymiarze lub służbę przygotowawczą oraz żołnierzy NSR z aktualnym kontraktem po odbytych ćwiczeniach rotacyjnych.

UWAGA !

Kandydaci powinni posiadać:

 • zaświadczenie od lekarza rodzinnego dopuszczające do egzaminu ze sprawności fizycznej,

 • kserokopię kontraktu (NSR),

 • kserokopię zaświadczenia o ukończeniu ćwiczeń rotacyjnych,

 • kserokopię opinii z ćwiczeń rotacyjnych,

 • książeczkę wojskową,

 • przybory piśmiennicze,

 • strój sportowy.

        Szczegółowe informacje dotyczące postępowania kwalifikacyjnego można uzyskać pod nr tel. 261 317 366.

Informuję, że 18 batalion powietrznodesantowy w Bielsku Białej w roku 2015 w dniach  09.09, 23.09, 07.10, 21.10, 04.11, 18.11,  02.12, 16.12  przeprowadzi kwalifikację dla żołnierzy rezerwy - kandydatów do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych. Szczegółowe informacje dotyczące postępowania kwalifikacyjnego można uzyskać pod nr. tel. 261 123 432.

 • 3 Batalion Zmechanizowany w Zamościu
12 Dywizja Zmechanizowana Szczecin www.12sdz.wp.mil.pl

Informuję, że Dowództwo Garnizonu Warszawa i jednostek podległych poszukuje kandydatów na stanowiska służbowe, na które mogą być powołani żołnierze rezerwy i osoby, o których mowa w art. 17a ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2003 roku o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych. Szczegółowe informacje można uzyskać w jednostkach wojskowych Dowództwa Garnizonu Warszawa

 1. JW 1551 w Sieradzu poszukuje kandydatów do zawodowej służby wojskowej w korpusie oficerów (por./kpt.) na stanowisko dowódcy kompani tel. 261 611 327;

 1. JW 2286 Opole poszukuje kandydatów do zawodowej służby wojskowej w korpusie oficerów (por./kpt.) na stanowisko szefa sekcji bezpieczeństwa teleinformatycznego, w korpusie podoficerów na stanowisko samodzielny technik, starszy kancelista tel. 261 696 028;

 2. JW 6021 Warszawa poszukuje kandydatów do zawodowej służby wojskowej w korpusie oficerów (por./kpt.) na stanowisko kierownika ambulatorium tel. 261 847 681.

 • 25 Brygada Kawalerii Powietrznej Tomaszów Mazowiecki www.25bkpow.wp.mil.pl
 • 7 Batalion Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim

Informuję, że 7 Batalion Kawalerii Powietrznej w dniu 04, 11, 18, 25 września 2015 roku o godz. 8.30 przeprowadzi kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych.

UWAGA !

Kandydaci powinni posiadać:

 • zaświadczenie od lekarza rodzinnego dopuszczające do egzaminu ze sprawności fizycznej,

 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,

 • dokument tożsamości - książeczkę wojskową,

 • strój sportowy,

 • przybory piśmiennicze.

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania kwalifikacyjnego można uzyskać pod nr. tel. 261 167 714

Informujemy, że  15 Brygada Zmechanizowana w Giżycku poszukuje kandydatów do zawodowej służby wojskowej w korpusie oficerów, podoficerów i szeregowych. Osoby zainteresowane pracą w 15 Brygadzie Zmechanizowanej prosimy o kontakt telefoniczny z Sekcją Personalną. tel. 261 335 221, 261 335 255

UWAGA !

Warunkiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego będzie posiadanie aktualnego zaświadczenie lekarskie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwwskazań do udziału
w egzaminie z wychowania fizycznego.

Informujemy, że 9 Brygada Kawalerii Pancernej w Braniewie prowadzi kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie oficerów, podoficerów i szeregowych w każdy wtorek od godz. 8.00.

Kandydaci powinni posiadać:

- zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwskazań do przystąpienia do egzaminu z W-F,

- dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,

- strój sportowy.

Szczegółowych informacji nt. naboru udzielają szef sekcji personalnej 9 BKPanc. mjr Radosław Głuchowski, tel. 261315006 oraz podoficer-specjalista chor. Grzegorz Postek, tel. 261 315273.

W związku z potrzebą ukompletowania żołnierzami korpusu oficerów i podoficerów zawodowych w 1 ośrodku radioelektronicznym w Grójcu informuję, że  kwalifikacje wstępne, będą odbywać się dwa razy w miesiącu w pierwszy i trzeci wtorek każdego miesiąca. Do kontaktów roboczych w przedmiotowej sprawie proszę o kontakt pod nr tel. 261 513 485.

 • 23 Pułk Artylerii w Bolesławcu


Informujemy, że 23 Pułk Artylerii w Bolesławcu, prowadzi nabór żołnierzy rezerwy do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych.

Oferta skierowana jest do żołnierzy rezerwy. którzy ukończyli zasadniczą służbę wojskową w pełnym wymiarze lub służbę przygotowawczą oraz żołnierzy NSR z aktualnym kontraktem po odbytych ćwiczeniach rotacyjnych.

UWAGA

Kandydaci powinni posiadać:

 • zaświadczenie od lekarza rodzinnego dopuszczające do egzaminu ze sprawności fizycznej;
 • kserokopię kontraktu (NSR);
 • kserokopię zaświadczenia o ukończeniu cwiczeń rotacyjnych;
 • kserokopię opinii z ćwiczeń rotacyjnych;
 • książeczkę wojskową;
 • przybory piśmiennicze;
 • strój sportowy.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 261 646 608

Wszelkie informacje dotyczące zawodowej służby wojskowej można uzyskać w WKU w Ostródzie w pokoju nr 5 lub pod nr tel. 261 326 565