Strona Główna BIP Strona Główna
Wolne etaty w JW
 
Szczegółowych informacji dotyczących rekrutacji do zawodowej służby wojskowej, w tym wymogów stawianych kandydatom do służby w jednostkach można uzyskać na stronach internetowych:

Nazwa JW

Miejscowość

Korpus

Data kwalifikacji

Specjalność wojskowa / Grupa

Tel kontaktowe

4 Warmińsko-Mazurska Brygada Obrony Terytorialnej Olsztyn Oficerowie
Podoficerowie
Szeregowi
  - kierowca kat. B, C, C+E,
- ratownik medyczny,
- obsługa radiostacji.
261 323 511
Ośrodek Szkolenia Poligonowego WL Orzysz Oficerowie
Podoficerowie
  - szef sekcji 261 333 050
261 333 053
16 Batalion Dowodzenia Elbląg Podoficerowie


Szeregowi
  - Łączność;
- Kryptologia i cyberbezpieczeństwo;
- Kierowca kat. "C";
- Kierowca kat. "C"+"E";
- Kucharz;
- Kucharz / obsługa chłodni;
- Kierowca KTO / obsługa sprzętu rozp. skarzeń;
- Budowa i obsługa polowych sieci kablowych;
- Obsługa elektrowni
261 312 557
261 313 509
6 Brygada Powietrznodesantowa Kraków Podoficerowie   - Technik pododdziału;
- Starszy nurek;
- Dowódca kompanii.
 Normy sprawdzianów: [link]
261 135 534
2 pułk saperów Kazuń       261 863 325
15 Brygada Wsparcia Dowodzenia Sieradz Oficeorwie
Podoficerowie
    261 611 525
261 611 526
22 Wojskowy Oddział Gospodarczy Olsztyn Oficerów Po uzgodnieniu telefonicznym - Główny księgowy - Szef Finansów
- Szef Służby
- Kierownik Ambulatorium
- Lekarz
261 322 995
1 Ośrodek Radioelektroniczny Grójec Oficerowie
Podoficerowie
Szeregowi
  - Szef zespołu,
- Oficer sekcji,
- Szef sekcji "S",
- Szef sekcji,
- Dowódca kompanii,
- Dowódca plutonu,
- Technik - starszy radiooperator,
- Kierowca,
- Kierowca - spawacz,
- Kierowca - elektromechanik,
- Młodszy kierowca,
- Nasłuchowiec,
- Młodszy nasłuchowiec.
261 513 441

22 Baza Lotnictwa Transportowego

Malbork
Oficerowie
Kwalifikacja po uzgodnieniu telefonicznym
- Oficer
- Młodszy Lekarz
- Młodszy Asystent
- Lekarz
- Asystent Kontrolera Lotniska
- Pomocnik Kontrolera Zbliżania
- Młodszy Kontroler Precyzyjnego Podejścia
- Kontroler Ruchu Naziemnego
- Młodszy Oficer
- Szef Grupy
- Oficer Bezpieczeństwa Teleinformatycznego
- Szef Służby Meteorologicznej -
Szef Lotniskowego Biura
Meteorologicznego I Kat.
- Starszy Obserwator Meteorologiczny
Ef Obrony Pr Bronią
- Młodszy Podoficer    - Specjalista
- Starszy Inżynier
- Młodszy Inżynier
- Dowódca Klucza Technicznego
- Technik Samolotu
- Starszy Technik Samolotu
- Starszy Inżynier
- Dowódca Klucza Technicznego
- Dowódca Klucza
- Inżynier
- Dowódca Kompanii
- Starszy Technik
- Dowódca Kompanii

261536293

261536249

Batalion reprezentacyjny WP Warszawa Szeregowi

12.04.2018 10.05.2018 14.06.2018 12.07.2018 16.08.2018 13.09.2018 11.10.2018 15.11.2018 13.12.2018

  261 848 731

5 Kompania Regulacji Ruchu

Olsztyn

Szeregowi Kandydaci będą informowani telefonicznie o terminie kwalifikacji po przesłaniu CV na nr. 261322519

- Obsługa Karabinu Maszynowego,

- Obsługa Karabinu Maszynowego,

- Obsługa Radiostacji Średniej Mocy,

- Regulacja Ruchu,

- Kierowca Kat. A,

- Kierowca Kat. B,

- Kierowca Kat. C,

- Kierowca Kat. C+E,

- Elektromechanik Pojazdów Mechanicznych,

- Mechanik Pojazdów Kołowych.

261 322 519

33 Baza Lotnictwa Transportowego Powidz Oficerowie Po uzgodnieniu tel. z JW - logistyka
- ogólnowojskowa i inna
261 544 694

25 batalion dowodzenia

Tomaszów Mazowiecki

Podoficerowie

Szeregowi

   - łączność i informatyka
- przeciwlotnicza
- logistyka
- inzynieria wojskowa
- rozpoznania i walki elektronicznej

261167812

Oddział Żandarmerii Wojskowej Elbląg Szeregowi Termin kwalifikacji po uzgodnieniu telefonicznym   261 312 728
887 570 309
5 pułk inżynieryjny Szczecin-Podjuchy Szeregowi Każda środa

godz. 8:00
- Eletromechanik
- Młodszy Kierowca
- Młodszy Kierowca / Radiotelefonista
- Kierowca
- Obsługa
261 454 788
2 dywizjon Okrętów Transportowo-Minowych Świnoujście Poficerowie
Szeregowi
Po uzgodnieniu tel. z JW - starszy podoficer sztabowy;
- zastępca kierownika kancelarii kryptograficznej;
- młodszy podoficer sztabowy;
- kierownik działu;
- kierownik grupy;
- dowódca grupy;
- szef działu - dowódca grupy;
- sygnalista;
- elektryk;
- planszecista;
- kucharz okrętowy;
-drenażysta;
- młodszy sygnalista;
-młodszy elektryk.
261 242 617
261 242 208
8 Batalion Saperów Dziwnów Szeregowi Po uzgodnieniu tel. z JW - Nurek-elektromechanik;
- Kierowca-zwiadowca
261 248 272
Komenda Portu Wojennego Świnoujście Szeregowi Po uzgodnieniu tel. z JW - kierowca;
- kucharz;
- elektryk.
261 242 318
261 242 634
4 Pułk Chemiczny Brodnica Szeregowi     261 438 618
15 Brygada Zmechanizowana Giżycko Oficerowie
Podoficerowie
Szeregowi

Każdy pracujący poniedziałek miesiąca

godz. 8.00.

  261 335 221
261 335 255
2 Brygada Zmechanizowana Złocieniec Szeregowi Termin kwalifikacji po uzgodnieniu telefonicznym - kierowcy BWP;
- kierowcy C,C+E
261 465 018

38 dywizjon zabezpieczenia OP

Sochaczew

Szeregowi

Kwalifikacja po uzgodnieniu telefonicznym

- młodszy kucharz

261 529 625

7 batalion kawalerii powietrznej Tomaszów Mazowiecki Szeregowi     261 167 714

8 Batalion Radiotechniczny

Lipowiec

Oficerowie

 

 

Podoficerowie i szeregowi

 20.03.2018  - tytuł magistra z wykształceniem informatycznym, elektronicznym, elektromechanicznym,

- wykształcenie techniczne informatyk, elektryk, elektromechanik, mechanik,
- kierowcy kat. C, C+E, D,
- z tytułem zawodowym "Ratownik medyczny".

261 343 250 261 343 171

9 Pułk Rozpoznawczy

Lidzbark Warmiński

Szeregowi

Każdy ostatni poniedzialek miesiąca

godz. 9:00

 

261 317 366 261 317 388 261 317 235

3 Batalion Zmechanizowany

Zamość

Szeregowi

 

 

261 181 307

20 Brygada Zmechanizowana

Bartoszyce

Szeregowi


 

Kierowcy Kat B, C, CE,

Mechanik pojazdów kołowych i gąsienicowych,

Elektromechanik,

Spawacz,

Ratownik medyczny/pola walki,

Kancelista

Operator WD

Operator BWP

Kierowca BWP

Radiotelefonista

Celowniczy RPG,

Strzelec kbk AK

261 327 514

Jednostka Wojskowa NIL

Kraków

Podoficerowie

Po uzg. tel. z JW

 

261 132 505

1 Warszawska Brygada Pancerna

Warszawa Wesoła

Oficerowie

Podoficerowie

Szeregowi

15.03.2018
godz. 8.00
wszystkie specjalności

261 812 304

261 812 108

261 812 344

34 Brygada Kawalerii Pancernej

Żagań

Oficerowie (ppor., por.)

 

 

 

Szeregowi

Każda środa tygodnia

godz. 7:00

- logistyka ogólna,

- gospodarka i zaopatrywanie,

- eksploatacja UiSW

 

- Kierowcy Kat B,C,CE,T ,

- operator,

- regulujący,

- monter,

- strzelec wyborowy.

261 688 924

 

 

 

 

261 688 879

9 Brygada Kawalerii Pancernej

Braniewo Szeregowi   - kierowcy kat. C,

- kierowcy kat. C+E,

- obsługa karabinu maszynowego,

- kierowca czołgu PT-91,

- kierowca gąsienicowego transportera opancerzonego (BWP-1),

- elektromechanik,

- działonowy operator.

261 315 273

9 batalion dowodzenia Białobrzegi Szeregowi  

- Kierowca-elektromechanik,

- kierowca -obsługa,

- kucharz,

- operator,

-zwiadowca.

261 887 517

261 887 678

17 Brygada Zmechanizowana

Międzyrzecz Szeregowi

Każdy wtorek

godz. 8.00

 

261 674 265 261 674 814

15 pułk przeciwlotniczy

Gołdap

Szeregowi

W każdy poniedziałek

godz. 10:00

 

261 336 244

11 batalion dowodzenia

Żagań

Oficerowie (ppor./por.)

 

 

Podoficerowie

 

 

 

 

 

 

 

Szeregowi

każdy czwartek miesiąca
godz. 07:45
- szef sekcji;
- szef zespołu;
- dowódca plutonu;
- zastępca dowódcy kompanii;

- instruktor;
- komendant ochrony;
- podoficer sztabowy;
- dowódca obsługi;
- szef kompanii;
- dowódca drużyny;
- dowódca stacji;
- technik kompanii;
- starszy operator;
- dowódca plutonu;
- ratownik medyczny;

- kierowca - elektromechanik;
- kierowca;
- elektromechanik;
- kieorwca-odbiorca;
- strzelec-radiotelefonista;
- strzelec wyborowy;
- celwniczy-regululący;
- regulujący

261 688 360

261 688 364

25 Brygada Kawalerii Powietrznej

Tomaszów Mazowiecki

Oficerowie Podoficerowie

Po uzg. tel. z JW

 

261 167 011

6 batalion dowodzenia

Kraków

 

13.03.2018 10.04.2018 15.05.2018 12.06.2018 03.07.2018 28.08.2018 18.09.2018 16.10.2018 06.11.2018 04.12.2018


 

 

261 135 538

6 batalion powietrznodesantowy

Gliwice

 

Oficerwie Podoficerowie, Szeregowi.

 

Kwalifikacja w poszczególnych korpusach po uzgodnieniu tel. z Sekcją Personalną

 

 

14.03.2018
04.04.2018 11.04.2018 09.05.2018 16.05.2018 06.06.2018
13.06.2018 05.09.2018 12.09.2018 03.10.2018 10.10.2018
07.11.2018 14.11.2018 05.12.2018 12.12.2018

godz. 8.00

 

261 111 726

16 batalion powietrznodesantowy

Kraków

Szeregowi

 

 20.03.2018

- kierowca-kucharz

261 134 551

 

18 batalion powietrznodesantowy

Bielsko-Biała

Szeregowi

 

 

-elektromechanik;

- obsługa-celowniczy;

- kierowca;

- kierowca-radiotelefonista;

-kierowca-ratownik;

- zwiadowca;

- saper;

261 123 432

6 batalion logistyczny

Kraków

Podoficerowie

Szeregowi

 

11.04.2018 09.05.2018 13.06.2018 12.09.2018 10.10.2018 07.11.2018 12.12.2018

- podoficer sztabowy; - szef kompanii - dowódca drużyny;       - dowódca plutonu;
- zastępca kierownika kancelarii;
- układacz spadochornów;
- celowniczy;
- kierowca

- normy sprawdzianów: [link]

261 134 466

261 134 022

12 Brygada Zmechanizowana

Szczecin

Szeregowi

Każdy wtorek

godz. 8:00

 

261 454 031

10 Brygada Kawalerii Pancernej

Świętoszów

Podoficerowie

Szeregowi

Każdy czwartek

godz. 8:00

 

261 686 241

261 685 090

11 pułk artylerii Węgorzewo Szeregowi Każda środa

godz. 7:30
  261 337 132
15 batalion saperów Orzysz Podoficerowie
Szeregowi
  - pomocnik d-cy plutonu - d-ca drużyny;
- d-ca drużyny - starszy operator;
- d-ca drużyny - starszy kierowca;
-kierowca;
-pomocnik kierowcy; - obsługa;- kierowca operator;
-elektromechanik.
- obsługa spycharko-ładowarki;
- obsługa koparki jednoczerpakowej;
- specjalność drogowo-mostowa;
- uprawnienia ratownika medycznego;
- kierowca kat. C;
261 331 308
Ośrodek Rozpoznania Obrazowego Białobrzegi Podoficerowie
Szeregowi
Po uzgodnieniu telefonicznym   261 887 372
261 887 380

UWAGA !

Przed odbyciem kwalifikacji prosimy o kontakt tel. z JW. w celu potwierdzenia terminu oraz zasad przeprowadzenia kwalifikacji.

Kandydaci powinni posiadać:

  • zaświadczenie od lekarza rodzinnego dopuszczające do egzaminu ze sprawności fizycznej,

  • książeczkę wojskowa,

  • dowód osobisty,

  • świadectwo służby (dotyczy byłych żołnierzy zawodowych),
  • zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej w przypadku żołnierzy NSR,

  • świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego w przypadku żołnierzy NSR,

  • inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe (prawo jazdy, certyfikaty, świadectwa ukończenia szkół, uprawnienia itp.),

  • ubiór sportowy.

Szczegółowe infomacje dotyczące naboru do zawodowej służby wojskowej uzyskają Państwo w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Ostródzie (pokój nr 5) badź telefonicznie pod nr 261 326 565.