Strona Główna BIP Strona Główna
Oferty pracy
 
Szczegółowych informacji dotyczących rekrutacji do zawodowej służby wojskowej, w tym wymogów stawianych kandydatom do służby w jednostkach można uzyskać na stronach internetowych:

Nazwa JW

Miejscowość

Korpus

Data kwalifikacji

Specjalność wojskowa / Grupa

Tel kontaktowe

15 Brygada Zmechanizowana Giżycko Podoficerowie
Szeregowi

Każdy pracujący poniedziałek miesiąca

godz. 8.00.

Pomocnik d-cy plutonu dowódca załogi,
D-ca drużyny,

Kierowca czołgu T-72,

Kierowca gąsiennicowego transportera opancerzonego,

Działonowy,

261 335 232
7 batalion kawalerii powietrznej Tomaszów Mazowiecki Szeregowych 12.02.2016
godz. 8:30
  261167714

8 Batalion Radiotechniczny

Lipowiec

Szeregowych

23.02.2016 godz. 9.00

 

261343250 261343171

9 Pułk Rozpoznawczy

Lidzbark Warmiński

Szeregowych

22.02.2016 godz. 8.00

 

261317366 261317388 261317235

3 Batalion Zmechanizowany

Zamość

Szeregowi (po odbytych ćwiczeniach rotacyjnych)

 

strzelec

261181307

20 Brygada Zmechanizowana

Bartoszyce

Oficerów, Podoficerów, Szeregowych


po uzg. tel. z JW

Kierowcy Kat B, C, CE,

Mechanik pojazdów kołowych i gąsienicowych,

Elektromechanik,

Spawacz,

Ratownik medyczny/pola walki,

Kancelista

Operator WD

Operator BWP

Kierowca BWP

Radiotelefonista

Celowniczy RPG,

Strzelec kbk AK

261327514

Jednostka Wojskowa NIL

Kraków

Podoficerów

po uzg. tel. z JW

 

261132505

1 Warszawska Brygada Pancerna

Warszawa Wesoła

Szeregowych

09.02.2016 r. 16.02.2016 r. 23.02.2016 r. 01.03.2016 r. 08.03.2016 r. 15.03.2016 r. 22.03.2016 r. 29.03.2016 r. 05.04.2016 r. 12.04.2016 r. 19.04.2016 r. 26.04.2016 r. 

godz. 8.00

- kierowca kat C,

- strzelec,

- celowniczy,

- kucharz,

- elektromechanik,

- mechanik,

- działonowy,

- zwiadowca - celowniczy.

261812108

261812344

261812109

34 Brygada Kawalerii Pancernej

Żagań

Szeregowi

każda środa tygodnia

godz. 7:45

- Kierowcy Kat B,C,CE,T ,

- operator,

- regulujący,

- monter,

- strzelec wyborowy.

261688457

9 Brygada Kawalerii Pancernej

Braniewo Oficerowi
Podoficerowie
Szeregowi

w każdy wtorek

8:00

 

261 315 006

261 315 007

261 315 273

9 batalion dowodzenia Białobrzegi Szeregowi  

- Kierowca-elektromechanik,

- kierowca -obsługa,

- kucharz,

- operator,

-zwiadowca.

261 887 517

261 887 678

17 Brygada Zmechanizowana

Międzyrzecz Szeregowi

Każdy wtorek 8.00

 

261 674 265 261 674 814

10 Brygada Logistyczna

Opole

Szeregowi

24.02.2016 r. godz. 8.00

- kierowca kat. C,C+E

- kucharz,

- obsługa urządzeń i sprzętu przeładunkowego,

- obsługa elektrowni

261 625 567

261 625 093

15 pułk przeciwlotniczy

Gołdap

Szeregowi

w każdy poniedziałek

10:00

 

261 336 244

11 batalion dowodzenia

Żagań

Szeregowi

Każda środa

8:00

 

- kierowca kat. B,C,CE,T,

- elektromechanik urządzeń zasilających,

- monter polowych sieci kablowych,

- strzelec wyborowy

261 688 457

25 Brygada Kawalerii Powietrznej

Tomaszów Mazowiecki

Oficerowie Podoficerowie

po uzg. tel. z JW

 

261 167 011

6 batalion dowodzenia

Kraków

Oficerowie Podoficerowie Szeregowie

09.02.2016 23.02.2016 08.03.2016 22.03.2016 12.04.2016 26.04.2016 10.05.2016 24.05.2016 14.06.2016 28.06.2016 05.07.2016 12.07.2016 23.08.2016 30.08.2016 13.09.2016 27.09.2016 11.10.2016 25.10.2016 08.11.2016 22.11.2016 01.12.2016 13.12.2016

- kierowca,

- obserwator,

- elektromechanik,

- dowódca plutonu,

- celowniczy,

- mechanik,

- dowódca sekcji,

- układacz spadochronów,

- zwiadowca,

- nurek,

- kucharz

261134265

261135538

6 batalion powietrznodesantowy

Gliwice

Oficerów, Podoficerów, Szeregowych.

Kwalifikacja w poszczególnych korpusach po uzgodnieniu tel. z Sekcją Personalną

 

10.02.2016 24.02.2016 09.03.2016 30.03.2016 13.04.2016 27.04.2016 11.05.2016 25.05.2016 08.06.2016 29.06.2016 07.09.2016 28.09.2016 12.10.2016 26.10.2016 09.11.2016 23.11.2016 07.12.2016 14.12.2016 godz. 8.00

Desantowo-szturmowe

261 111 713

261 111 726

16 batalion powietrznodesantowy

Kraków

Szeregowi

 

po uzg. tel. z JW

Desantowo-szturmowe

261 134 602

261 134 551

 

18 batalion powietrznodesantowy

Bielsko-Biała

Szeregowi

 

10.02.2016 24.02.2016 09.03.2016 24.03.2016 06.04.2016 20.04.2016 11.05.2016 20.05.2016 15.06.2016 29.06.2016 06.09.2016 28.09.2016 12.10.2016 26.10.2016 09.11.2016 23.11.2016 07.12.2016 21.12.2016

Desantowo-szturmowe

261 123 432

6 batalion logistyczny

Kraków

Szeregowi

 

09.02.2016
23.02.2016
10.03.2016
30.03.2016
12.04.2016
26.04.2016
10.05.2016
24.05.2016
14.06.2016
28.06.2016
06.09.2016
27.09.2016
11.10.2016
25.10.2016
15.11.2016
29.11.2016
06.12.2016
13.12.2016
po uzg. tel. z JW

- celowniczy;

-kierowca;

-elektromechanik;

-radiotelefonista;

-obserwator;

- dowódca sekcji;

-startowy;

-układacz spadochronów;

-mechanik.

261 134 466

261 134 022

12 Brygada Zmechanizowana

Szczecin

Szeregowi

Każdy wtorek

8:00

 

261 455 356

10 Brygada Kawalerii Pancernej

Świętoszów

Podoficerowie

Szeregowi

Każdy czwartek

8:00

 

261 686 241

261 685 090

11 pułk artylerii Węgorzewo Oficerowie
Podoficerowie
Szeregowi
każda środa

7:30
- rakietowa i artlerii,
- techniczna,
- logistyczna,
- łączności i informatyki.
261 337 132
261 337 130
8 batalion radiotechniczny Lipowiec Podoficerowie
Szeregowi
 

Mł. kucharz,

Operator,

Technik pododdziału,

Starszy operator,

Kierowca elektromechanik ,

Dowódca radiostacji,

D-ca aparatowni

261 343 250
261 343 171
15 batalion saperów Orzysz Szeregowi   stanowiska 261 331 308

UWAGA !

Przed odbyciem kwalifikacji prosimy o kontakt tel. z JW. w celu potwierdzenia terminu oraz zasad przeprowadzenia kwalifikacji.

Kandydaci powinni posiadać:

  • zaświadczenie od lekarza rodzinnego dopuszczające do egzaminu ze sprawności fizycznej,

  • książeczkę wojskowa,

  • dowód osobisty

  • zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej w przypadku żołnierzy NSR,

  • świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego w przypadku żołnierzy NSR

  • inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe (prawo jazdy, świadectwa, certyfikaty, uprawnienia itp.)

  • ubiór sportowy.

Szczegółowe infomacje dotyczące naboru do zawodowej służby wojskowej uzyskają Państwo w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Ostródzie (pokój nr 5) badź telefonicznie pod nr 261 326 565.